Search
Close this search box.

ANBI

Sinds 11 juli 2012 beschikt de Jessehof over de ANBI-status. U kunt dat hier controleren. Dat levert belastingvoordelen op voor donateurs.

ANBI gegevens

Stichting Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof
Bezoek- en postadres: Burgwal 20, 2611 GJ Delft
T: 015-8871539 (tijdens openingstijden van de Jessehof)
E: info@jessehof.nl of gebruik het contactformulier op deze website
Bank: NL93 TRIO 0254754120 – t.a.v. Centrum de Jessehof te Delft
Kamer van Koophandel: KvK nr.: 55670652 / RSIN nr.: 851811413

Bestuur

Het bestuur van de Jessehof bestaat uit:

  • Saskia Bolten- voorzitter
  • Gerke Kok- secretaris
  • Jenny Goedhart en Gé de Joode- penningmeesters
  • Bertjan Bosselaar
  • Luitgard Verbiest

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn na aftreden terstond opnieuw benoembaar.

Kascommissies

De kascommissie bestaat uit 2 onafhankelijke financieel deskundige personen, die benoemd worden door de Stichtingsraad.

Stichtingsraad

De stichtingsraad houdt toezicht op het bestuur van de stichting. De stichtingsraad staat daarnaast het bestuur bij met gevraagd en ongevraagd advies over bestuur, beleid en functioneren van de stichting. De stichtingsraad bestaat uit

  • Johan de Gelder
  • Gerwin Guichelaar
  • Hans van Wingerde
  • Klaas van Breugel

Doelstelling

In de statuten staat dat de stichting zich ten doel stelt voor inwoners van de stad Delft die te maken hebben met materiële armoede en/of sociale problemen een ontmoetingsplek te creëren waar zij zich kunnen ontspannen, anderen kunnen ontmoeten en een luisterend oor kunnen vinden.

Beleid

De Jessehof werkt vanuit de presentiebenadering. Dat betekent dat wij ons aansluiten bij de leefwereld van de mensen die ons bezoeken. Op 1 september 2023 is het beleidsplan Jessehof 2024-2027 vastgesteld.

Uitgangspunt is dat we ons werk, dat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd, voortzetten. Wij blijven werken aan de verkleining van sociale en emotionele eenzaamheid. Wij blijven dat doen vanuit de presentiebenadering en wij blijven ons open stellen voor alle inwoners van Delft.

Statuten

Klik hier voor de statuten van de Jessehof.

Financiële verantwoording

De staat van baten en lasten is opgenomen in het jaarverslag.

Jaarverslagen

Publicatieplicht

Hieronder vindt u het Standaardformulier publicatieplicht voor fondswervende organisaties

UBO registratie

UBO registratie heeft plaatsgevonden op 27 september 2020.
Klik hier voor het uittreksel van deze registratie.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Kamer van Koophandel -RSIN

Kamer van Koophandel dossiernummer: KvK: 55670652

Het RSIN (Rechtspersoon Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van de Jessehof is: 851811413.