Stichting Vrienden van De Jessehof

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Stichting Vrienden van de Jessehof

​Doelstelling:

Doel van de Stichting is het verwerven en beheren van financiële middelen afkomstig van individuele personen, bedrijven en organisaties (als vriend of donateur) waarmee activiteiten van De Jessehof (mede) mogelijk worden gemaakt.
Het inloopcentrum de Jessehof is een plek midden in Delft, waar mensen elkaar ontmoeten, koffie/thee drinken, hun verhaal delen, samen eten, nieuwe kracht opdoen.
De bezoekers zijn mensen, voor wie het leven niet altijd vriendelijk is geweest.

De Jessehof kan alleen voortbestaan dankzij een stevig draagvlak binnen de Delftse bevolking.

Daarom zijn wij op zoek naar supporters, naar meer vrienden van de Jessehof, die financieel willen bijdragen, zodat de Jessehof de zorg voor bezoekers én vrijwilligers op speciale momenten kan realiseren.

Voorbeeld

Zo is in 2021 het oude aquarium lek geraakt en uit de Jessehof verwijderd. De vrienden hebben voor een nieuwe gezorgd. Ongemerkt had het aquarium een rustgevende plek in de Jessehof gekregen en het opvullen van de lege plek is door de bezoekers zeer gewaardeerd.
In 2022 vierde de Jessehof haar 10-jarig bestaan. Voor de feestelijkheden en voor de uitgifte van het fotoboek “10 jaar Jessehof” is binnen de reguliere begroting van een inloophuis geen ruimte. Hier konden de vrienden inspringen. Toen het in de loop van 2022 nodig bleek de inventaris van de keuken uit te breiden omdat er vaker maaltijden in de Jessehof bereid worden, konden de vrienden wederom van dienst zijn. Dankzij uw gift kunnen wij dit werk voortzetten!

Periodieke gift in geld

Sinds 13 maart 2013 beschikt de stichting Vrienden van de Jessehof over de ANBI-status.. Dit levert belastingvoordelen op voor donateurs. Wilt u de Vriendenstichting steunen met een Periodieke gift in geld (5 jaar), dan vindt u hier de link voor het formulier.

Nalaten aan de Jessehof

Overweegt u het inloopcentrum de Jessehof te steunen met uw nalatenschap? Dat kan, de stichting Vrienden van de Jessehof heeft de ANBI-status en is daardoor vrijgesteld van erfbelasting. Zo komt de schenking volledig ten goede aan ons werk.

Er zijn twee mogelijkheden:
U kunt de stichting Vrienden van de Jessehof als mede-erfgenaam in uw testament benoemen. U kunt ook een bepaald geldbedrag nalaten. Dan schenkt u een legaat.
Bespreek uw wensen met de notaris en laat uw wensen vastleggen.
Met uw nalatenschap zorgt u ervoor dat het inloopcentrum de Jessehof haar zorg en toewijding aan kwetsbare mensen in Delft kan voortzetten.

ANBI gegevens:

Stichting Vrienden van de Jessehof
Postadres: Burgwal 50 | 2611 GJ | Delft
T: 015-8871539 (tijdens openingstijden van de Jessehof)
E: vrienden@jessehof.nl

Bank: NL47 TRIO 0197 63 2424 t.a.v. Vrienden van de Jessehof te Delft.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting de Vrienden van de Jessehof bestaat uit:

Naam

Datum benoeming

Bertjan Bosselaar (voorzitter)

1 december 2019

Madeleen van der Aart (secretaris)

5 juni 2023

Anneke Kroesen (penningmeester)

5 juni 2023

Leonie Zweekhorst

19 april 2019

Maria Scali

19 april 2019

Aad van Tongeren

1 januari 2023

Peter Beuman

19 april 2019