Search
Close this search box.

Onze visie

Onze visie

Wij hebben onze visie uitgewerkt in het beleidsplan 2022-2025.

Het interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof wil de eenzaamheid van mensen verminderen. Daarbij gaat het om sociale eenzaamheid en om emotionele eenzaamheid. Sociale eenzaamheid is het hebben van minder contacten via werk of activiteiten buitenshuis dan gewenst. Vaak komt sociale eenzaamheid voort uit het feit dat mensen langere tijd in armoede leven – weinig geld hebben, niet kunnen lezen of schrijven, moeilijk aansluiting vinden met andere mensen, zich buitengesloten voelen. Emotionele eenzaamheid is het gemis aan een intieme relatie met iemand aan wie je je verhaal kwijt kunt, een partner, familielid of vriend die je begrijpt.

De Jessehof werkt vanuit de presentiebenadering. Presentie betekent letterlijk: aanwezigheid. Het betekent: aansluiten bij de leefwereld van mensen die ons bezoeken. De Jessehof onderscheidt zich met de presentiebenadering van wat tegenwoordig de hoofdstroom is in de verzakelijkte, marktgerichte en op productie georiënteerde zorgverlening. Wij richten ons vooral op het zoeken naar een zo bevredigend mogelijke relatie tot het leven ook als dat leven vastzit.