Search
Close this search box.

Ontstaansgeschiedenis

Ontstaansgeschiedenis

Al voor 2012 werd er in Delft gesproken over een diaconaal centrum waar iedereen welkom is voor een kop koffie en een gesprek. Dit diaconaal centrum is een interkerkelijk initiatief. Vrijwilligers komen vrijwel allemaal uit een van de geloofsgemeenschappen in Delft. De christelijke spiritualiteit is de kracht die het diaconaal centrum/inloophuis drijft. De bemensing van het centrum gebeurt door vrijwilligers, een projectcoördinator, en diverse pastores die beschikbaar zijn voor een gesprek, bij toerbeurt.

Begin 2010 is een Initiatiefgroep ‘inloophuis/diaconaal centrum’ gestart bestaande uit personen die elk een kerk of geloofsgemeenschap vertegenwoordigden:

  • De Rooms-katholieke Parochie Delft
  • de stichting Rooms-katholiek Stadsdiaconaat Delft e.o.
  • De Hervormde Diaconie
  • Hervormde Centrale Missionaire Commissie
  • De Evangelische gemeente in Delft ‘Levend Water’
  • De Christelijke Gereformeerde Kerk
  • Raad van Kerken Delft
  • Youth for Christ Delft
  • Johanniter hulpverlening
  • Interkerkelijk Stadsdiakonaat

 

De eerste fase betrof de uitvoering van een behoefte-onderzoek naar de haalbaarheid van een dergelijk initiatief. Daarna werd een projectplan geschreven en een pand gezocht. Er werd een mooi en centraal gelegen pand gevonden in de binnenstad van Delft.