Search
Close this search box.

Activiteiten

Het straatpastoraat is in de jaren 90 in Nederland ontstaan om een specifieke groep mensen te bereiken die zich vooral op straat bevonden: daklozen en verslaafden. Het straatpastoraat zoals wij het in Delft willen opzetten richt zich ook op deze groep, maar is tevens gericht op mensen die eenzaam zijn, psychische problemen hebben of gewoon een gesprek willen. Daarom noemen wij het ook ambulant diaconaal werker.

De ziel van het werk is het ‘gewone’: naar mensen toe gaan en gesprekspartner zijn, omdat zij vaak het contact met vrienden en familie zijn verloren. Veel mensen leven op als er iemand echt luistert naar hun persoonlijke verhaal. Het project heeft geen evangelisatie doelstelling.

Het diaconaal werk benadert een mens in zijn heelheid. De straatpastor zoekt de mensen op in de stad, de opvang, de instelling om hen te laten weten dat ze er toe doen. Om hen te helpen bij de vragen naar de zin van hun leven. Een mens is meer dan een probleemgeval. Ieder mens is een kind van God.

De straatpastor staat buiten het officieel systeem van hulpverlening. Het is laagdrempelig en bereikt daardoor ook zorgmijders.

Wat doet men nu eigenlijk als straatwerker?

Rondhangen op straat, omgaan met de meest kwetsbare mensen uit onze stad, diegene positief benaderen die door velen enkel negatief bekeken worden, de rechten verdedigen van hen die uitgesloten worden. Het gaat om het bieden van laagdrempelige pastorale ondersteuning. In het Straatwerk ervaren mensen steun om het leven vol te kunnen houden.

Je bent als straatpastor ook een bruggenbouwer. Je helpt te signaleren wat er speelt op straat en het is drempelverlagend naar de reguliere hulpverlening. Veel mensen hebben negatieve ervaringen met het bestaande hulpaanbod. Het is voor hen moeilijk om de stap te zetten naar een formele organisatie. Zij voelen zich niet thuis in hun manier van werken en omgaan. Zij haken gemakkelijk af indien iets tegenvalt.

Organisatie

Het straatpastoraat Delft is een onderdeel van het Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof dat zich richt op hulp en ondersteuning van kwetsbare groepen in de samenleving. Hoewel het inloophuis met haar werk veel mensen bereikt, realiseren we ons ook dat er veel mensen lijden aan eenzaamheid en verdriet maar die zich niet makkelijk laten bereiken door georganiseerde activiteiten. Vanuit ons geloof voelen wij de behoefte om meer naar mensen toe te gaan en met hen in gesprek te gaan.

Als interkerkelijk diaconaal centrum in Delft werken wij in nauwe samenwerking met andere diaconale instellingen zoals het rk stadsdiaconaat, de protestante diaconie, en zoeken wij mensen op bij instellingen als Perspectief, GGZ, Doel en particuliere organisaties.

Het werk van een straatpastor zal voorlopig 1-2 dagen maximaal per week betreffen.

Wij vragen ook onze vrijwilligers en bezoekers om onze ogen en oren in de wijk te zijn en te signaleren welke mensen dreigen te vereenzamen.