Zoek
Sluit dit zoekvak.

Vrouwen in de Bijbel

Minder salaris, minder macht, minder aanzien. De ongelijkheid tussen man en vrouw is van alle tijden. Wat kunnen we leren van de spaarzame sterke vrouwen in de bijbel?
De bijbel lijkt een boek vol mannen, met hier en daar ook een vrouw. In de bijbel hebben vrouwen vaak een ondergeschikte rol, maar er zijn belangrijke uitzonderingen.
Op sommige plaatsen in de Bijbel, kan je lezen dat het vooral een vrouw is die op een beslissend moment in de geschiedenis opduikt. Ester red het hele volk Israël en Sarah maakt het onmogelijke mogelijk door Abraham op hoge leeftijd een zoon te schenken.
Mooie verhalen waar we ook nu nog veel van kunnen leren.

In een serie van zes sessies bespreken we zes bekende vrouwen uit de Bijbel.
De eerste bijeenkomst is op vrijdag 20 mei van 11.30 – 13.30 uur. Iedereen is welkom. Voorkennis is niet nodig.

Anita van Velzen