Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verslag: High-Tea Internationale Vrouwendag

De Jessehof heeft in het kader van de internationale vrouwendag op 4 maart een high-tea georganiseerd.
Het thema was eenheid in diversiteit.

Aan de hand van een “kletspot met praatkaartjes” gingen de deelnemers in groepjes met elkaar in gesprek. Er werden verhalen verteld, er werd naar elkaars verhalen geluisterd en ervaringen werden gedeeld.
Een deelnemer had, speciaal voor deze dag, een gedicht geschreven wat werd voorgelezen.

De opkomst was groot, zowel van vaste bezoekers van de Jessehof als ook vanuit andere organisaties, zoals stichting SARE, Delftse Buur, het Venster.
Het doel van deze bijeenkomst; eenheid en verbinding creëren tussen de deelnemers, zowel binnen als buiten de Jessehof, is geslaagd. Iedereen kijkt met een positief gevoel terug op een bijzondere middag waarbij de vraag is gekomen om bij de volgende vrouwendag weer mee te doen.

De high-tea werd gesponsord door Dirk van de Broek (WC in de Hoven), wat georganiseerd is vanuit de stichting Vrienden van de Jessehof, waardoor hartelijk dank.