Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe voorzitter bij viering 7 jarig bestaan Jessehof

Beste mensen,

Ik ben Saskia Bolten, de nieuwe voorzitter van het Bestuur.
Hartelijk gefeliciteerd met de verjaardag van het Interkerkelijk Diaconaal
Centrum de Jessehof. De eerste 7 jaren zitten erop.
Wij hebben te maken met een steeds groter wordende tweedeling tussen
rijk en arm. Dan denk ik niet alleen aan geld, maar ook aan het verschil
tussen materiële rijkdom en geestelijke armoede. Je kunt rijk genoeg zijn
aan geld en tegelijkertijd arm aan aandacht door de verzakelijking,
marktgerichtheid en op prestatiegerichte zorgverlening. Of je ziet in de
stad mensen die leven van overvloed, terwijl je zelf weinig geld hebt, niet
kan lezen of schrijven en niet kan deelnemen aan activiteiten omdat ze
teveel kosten.
De Jessehof doet hier iets aan. Al zeven jaar is de huiskamer open, kunnen
mensen een kopje koffie of thee drinken, kunnen ze elkaar ontmoeten,
hun vragen stellen en hun verhalen vertellen.

Ik vertrouw op opnieuw 7 voorspoedige jaren!