Zoek
Sluit dit zoekvak.

Marnix Paul Nieuws

Jessehof: een plek door kerken voor iedereen

Zaterdag 21 januari wordt na een intensieve voorbereiding de ‘Jessehof’ geopend. Het resultaat van dromen, van samenwerken en onverwachte mogelijkheden.

Het ANP Persbureau meldde begin november jl.: “Nieuwe bestemming voor Maria van Jessehof”:

Om diverse reden hebben mensen, soms tijdelijk, een plaats nodig waar zij mensen kunnen ontmoeten, kunnen bijkomen of uitblazen van de drukke en snelle wereld om hen heen. De christelijke kerken in Delft willen deze mensen graag zo’n plaats bieden. Samen richtten zij het Interkerkelijk Ontmoetingscentrum Delft op. Ze vonden een geschikte locatie in het voormalige Maria van Jessehof op de hoek van de Burgwal en de Nieuwe Langedijk.

Op woensdag 23 november om 17.00 uur tekenen Jan Lamberts, voorzitter van het Interkerkelijk Ontmoetingscentrum Delft en Philippe Tankink, teamleider Verhuur van Vestia Delft, het huurcontract. (…)

Het centrum is bedoeld voor alle Delftenaren, maar in praktijk zullen vooral mensen, die te maken hebben met materiele en/of sociale armoede of andere sociale of geestelijke nood, er gebruik van maken. (…)

De Stadkrant en de Krant op Zondag besteedden er vervolgens ook aandacht aan.

Wij lieten u in september 2011 kennis maken met pastor Jan Lamberts van het rooms-katholiek Stadsdiaconaat Delft. Toen sprak hij nog van een droom van zijn voorganger: een diaconaal centrum in Delft en de inzet van velen, waardoor deze droom verwezenlijkt kon worden. Kort daarna kwam er een onverwachte kans doordat er een geschikte ruimte vrijkwam op de Burgwal. Het ging vervolgens in een sneltreinvaart en op zaterdag 21 januari is het zover: om 11 uur wordt het interkerkelijk diaconaal centrum ‘Jessehof’ geopend door de burgemeester, Bas Verkerk! Alle vrijwilligers en de betrokken kerken zijn dan aanwezig. Elke Delftenaar is uitgenodigd om dit mee te maken. Dus u ook! Belang nog groter Vandaag blijkt dit centrum nog belangrijker te kunnen zijn, want in deze tijd van bezuinigingen waardoor buurthuizen de deuren veelal moeten sluiten of minder vaak open mogen zetten, is een diaconaal centrum meer dan welkom. Vragen buurthuizen veelal om een actieve rol van de bezoekers, bij dit centrum hoef je alleen maar te zijn. Iedereen kan er een kop koffie komen drinken, rondkijken, een krantje lezen en desgewenst een praatje maken. Wilt u meer weten? Kijk dan op: www.jessehof.nl

Een paar mensen die achter de schermen meewerk(t)en en die u die zaterdag kunt ontmoeten, willen we hier alvast aan u voorstellen:

Jan van Oosten (toen Youth for Christ-jongerenwerker in Jongerencafé Entrée). Hij merkte en zag het sociaal isolement van veel jongeren en andere mensen en vroeg zich af wat een organisatie als Entrée daarvoor zou kunnen betekenen. Samen met Alie Leeflang-Ruiter (diaconie Hervormde gemeente Delft) is hij twee jaar geleden in gesprek gegaan met de wethouder Participatie Saskia Bolten. De wethouder gaf aan dat de stadsgemeente heel veel diensten kan leveren, maar niet de oren. “Zij kan niet ‘zomaar’ luisteren naar het verhaal van iemand. Toch zou juist dat iets kunnen zijn wat de kerken wel zouden kunnen doen. Ze adviseerde het interkerkelijk aan te pakken.” Van Oosten en Leeflang hebben toen samen met Hans van Bemmel (voorloper van Jan Lamberts) de koppen bij elkaar gestoken en daar is een initiatiefgroep op voort gaan borduren: er moet een plek komen in de stad waar mensen mogen zijn. Ook de Raad van Kerken bleek vanuit haar jaarplannen ruimte voor dit initiatief te hebben en sloot zich aan.

René Strengholt (missionair werker bij de Protestantse gemeenten te Delft). Hij is vanaf het begin zeer betrokken geweest. Hij wordt nu als één van de pastors ingezet en zal regelmatig zijn oor, hart, mond en handen gebruiken om de gasten een thuis te bieden. Hij hoopt dat meer pastores zich hiervoor beschikbaar stellen. Strengholt vindt het belangrijk dat kerken in de maatschappij hun gezicht laten zien en in de ‘Jessehof’ is dat mogelijk. “Iedereen kan binnen lopen. De kerken kunnen meer gastvrij zijn, in tegenstelling tot gemeentelijke instanties, waardoor ze op deze manier meer mensen kunnen bereiken.” Strengholt merkt vanuit zijn werk dat de kerk zelf behoefte heeft aan plekken waar ze mensen ontmoet en daarom is de ‘Jessehof’ ook zo mooi.  Na de initiatiefgroep kwam de werkgroep Interkerkelijk Diaconaal Centrum, die de gedachten vorm ging geven. De grootste hobbel werd ineens geslecht na de vakantie toen het bericht kwam dat Vestia dit pand op de Burgwal opnieuw wilde verhuren. Dat wordt wel als bijzonder ervaren.

Peter Beuman (Hofkerk). Hij is vanaf het begin lid van de werkgroep die de voorbereidingen trof voor dit centrum. Hij is nu als bestuurslid verantwoordelijk voor het beheer van de ruimte. Dat is hem wel toevertrouwd met zijn 22 dienstjaren als koster van de Hofkerk. Beuman is een trouw lid van de Johanniter Hulpgroep. De vrijwilligers van de Johanniter Hulpgroep zijn de mantelzorgers van de kerk (bezoek, klusjes, maaltijden, doktersbezoek, etc.). Daardoor kan Beuman als bestuurslid van de ‘Jessehof’ de brede vraag van het publiek van de “Jessehof” en het aanbod van de hulpgroep met elkaar verbinden. Voor dit werk vindt hij zijn drive vanuit zijn jonge jaren waar hij, oecumenisch als hij is, geinteresseerd is in de kerkelijke breedte van de aanpak. Zijn agenda is nu wel helemaal gevuld, want als hij iets wil doen, dan wil hij dat goed doen.

Gerrit de Mik (Mattheus wijk). Hij is vorig jaar zomer bij het Interkerkelijk Diaconaal Centrum betrokken geraakt als vertegenwoordiger van de algemene kerkenraad en de centrale diaconie. Hij zit in de werkgroep die zich bezighoudt met het inrichten van het stilte centrum. “Dit project spreekt mij aan omdat het enerzijds interkerkelijk is en anderzijds een manier is om wat te doen voor mensen, waarvan we vermoeden dat ze een plek nodig hebben waar ze even kunnen zitten. Men mag gewoon binnen lopen en even koffie drinken.” In andere steden, zoals Dordrecht, Den Haag, Haarlem en Utrecht, zijn dit soort centra ook. Deze blijken duidelijk in een behoefte te voorzien. “Daardoor weten wij in Delft dat het even zal duren voordat het centrum echt bekend is en gaat lopen.”

De Mik is enthousiast over de daadkracht van de medewerkers van de Rooms Katholieke kerk.

Projectcoordinator Anita van Velzen is de enthousiaste trekker, die er samen met pastor Jan Lamberts de vaart in houdt. De Mik vindt de locatie verrassend en helemaal passend.