Search
Close this search box.

Jessehof en Rabobank werken samen aan AED op Burgwal

Lennard Vaas en René van Geest hebben op 19 maart aan Anita van Velzen, coördinator van het inloophuis De Jessehof, een cheque mogen uitreiken waarmee ze de aanschaf van de gekoesterde AED (een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand) mede mogelijk kunnen maken. “Hiervoor hebben wij gebruik gemaakt van de inzet van ons persoonlijk budget welke door Rabobank Zuid-Holland Midden aan ons beschikbaar is gesteld.” De AED wordt in een publieke ruimte van het wooncomplex Maria van Jessehof opgehangen waardoor deze ook voor de bezoekers en inwoners van Delft kan worden ingezet.