Zoek
Sluit dit zoekvak.

Informeel partnerschap Jessehof en Delft voor Elkaar

Dit jaar hebben de Jessehof en Delft voor Elkaar een informeel partnerschap afgesloten. De bedoeling daarvan is dat wij bezoekers bij problemen kunnen verwijzen naar het inloopspreekuur van Delft voor Elkaar op de Van Bleyswijckstraat 91en dat Delft voor Elkaar mensen die bij hen komen en behoefte hebben aan sociaal contact kan verwijzen naar de Jessehof.

Vijf vrijwilligers brachten samen met coördinator Miriam Korevaar een bezoek aan het inloopspreekuur van Delft voor Elkaar. Dit bezoek was een vervolg op een workshop, die twee medewerkers van Delft voor Elkaar eerder dit jaar in de Jessehof gaven over de sociale kaart van Delft.

Het aanbod van Delft voor Elkaar is zo breed, dat de vrijwilligers graag zelf op de Bleyswijckstraat  91, wilden zien hoe het spreekuur werkt als mensen daar binnen komen.

De delegatie werd enthousiast ontvangen door Marian van de Waal en een baliemedewerkster.

De baliemedewerker vertelde over het werk wat zij doet bij Delft voor Elkaar. Ze ontvangt mensen met vragen en stuurt ze door naar het juiste loket. Er is altijd een team aanwezig dat kan inspringen als dit nodig is.

Ook bezoekers van de Jessehof kunnen met hun vragen terecht bij Delft voor Elkaar. Vragen zijn te stellen op het gebied van wonen, werken, gezondheid, financiën etc.

Hieronder hoe zij werken en hun uitgangspunten:

Hoe werkt Delft voor Elkaar?

  • Wij zijn in alle Delftse wijken aanwezig waar wij Delftenaren informeren, adviseren en in beweging zetten.
  • Wij bieden korte vormen van ondersteuning om de zelfredzaamheid van bewoners te versterken en begeleiden hen om belemmeringen weg te nemen.
  • Wij zoeken contact met zorgmijdende bewoners en stimuleren hen om (weer) actief deel te nemen aan de Delftse samenleving.

 

Uitgangspunten van Delft voor Elkaar

Wij werken met een basisdienstverleningspakket vanuit de volgende uitgangspunten:

  • Wij zijn werkzaam in het preventieve veld.
  • Samen met de cliënt werken wij zo kort als het kan en zo lang als nodig is. Indien noodzakelijk verwijzen wij door naar meer zwaardere vormen van ondersteuning.
  • Wij zijn gericht op het vergroten van zelfregie en veerkracht van Delftenaren en versterken de sociale basisinfrastructuur van Delft.
  • We zetten ons in voor (tijdelijk) kwetsbare bewoners en zijn op die plekken in de stad waar de nood het hoogst is.
  • Wij werken vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid waarbij het accent ligt op de mensen zelf; op wat ze nog wél kunnen, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Het bezoek aan Delft voor Elkaar was nuttig om informatie uit te wisselen over mogelijke verwijzingen vanuit de Jessehof.
Er was vanuit de vrijwilligers interesse en de gesprekken liepen vanzelf. Vanuit Delft voor Elkaar was er interesse naar wat de Jessehof te bieden heeft.

 

Meer informatie over Delft voor Elkaar?
Bel 015-7600200

Miriam Korevaar