Zoek
Sluit dit zoekvak.

Fotoboek 10 jaar Jessehof

Op 14 mei 2022, ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de Jessehof, is het eerste exemplaar van het fotoboek “10 jaar Jessehof, een impressie van 10 jaar diaconale gastvrijheid” aangeboden aan de burgemeester van Delft, mevr. van Bijsterveldt. Vanaf dat moment is het voor iedereen, met name voor de bezoekers en vrijwilligers van de Jessehof, beschikbaar.

Het bevat in beelden een overzicht van wat er de afgelopen 10 jaar is gebeurd. De foto’s zijn voorzien van begeleidende teksten en impressies die gasten en vrijwilligers voor dit boek hebben geschreven.

De foto’s zijn gemaakt, uitgezocht en geselecteerd door Joyce en Johan Willems. Zij hebben tevens de teksten verzameld en het geheel in boekvorm gegoten.

Het fotoboek is verkrijgbaar in de Jessehof. Openingstijden: maandag- en vrijdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur, dinsdag- , donderdag- en zaterdagmorgen van 10.00-13.00 uur.

Bent u niet in de gelegenheid om het boek op te halen, stuur dan even een email naar vrienden@jessehof.nl

Voor de prijs hoeft niemand het te laten.

Het motto is: “10 euro voor 10 jaar Jessehof”, maar ieder die dat wil kan het boek meekrijgen voor het bedrag dat past bij zijn financiële draagkracht.