Zoek
Sluit dit zoekvak.

Expositie “De verbeelding van Johan G Willems”

In 2005 is toenmalig stadsdiaken Hans van Bemmel ofm begonnen met het organiseren van maandelijkse maaltijdvieringen voor daklozen en verslaafden.  Deze maaltijdvieringen bestaan uit een gezellige inloop met koffie en thee, een korte viering en tot slot een warme maaltijd met elkaar.
Het devies was dat “iedereen erbij hoort in Delft”, ook daklozen en verslaafden.
Het RK Stadsdiaconaat Delft e.o. heeft tot op heden deze, nog steeds goed bezochte, maaltijdvieringen voortgezet. In de loop van de jaren is de doelgroep veranderd naar mensen die de aansluiting met de maatschappij moeilijk kunnen vinden of behouden. Daarmee is het accent van de maaltijdvieringen komen te liggen bij de bestrijding van eenzaamheid.

Ter aankondiging van deze maaltijdvieringen maakt Johan G Willems al sinds het begin elke maand een poster die o.a. komt te hangen in kerken en bij instellingen die door de doelgroep bezocht worden. Op de poster staat altijd een “verbeelding” van het evangelie dat in de viering van die maand ter sprake komt of van een thema dat uit dat evangelie naar voren komt. Op fraaie en soms ludieke wijze inspireren de posters op zich ook al tot nadenken en reflectie.
Met een verzorgde en professionele uitstraling wil Johan ook uitdrukking geven aan zijn visie dat elke mens respect verdient, juist ook mensen die zogenaamd onderaan staan in de maatschappij of zelfs aan de zijlijn. Wie naar hun verhaal luistert komt erachter dat zij te kampen hebben met veel moeilijkheden of een harde strijd leveren met hun eigen onvermogen.

Een selectie van posters van de afgelopen 19 jaar is momenteel te zien in Inloopcentrum De Jessehof. Deze expositie is nog te zien tot Hemelvaartsdag, 9 mei 2024.

De expositie werd geopend op 28 maart in aanwezigheid van de burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt. Zij onderstreepte bij deze gelegenheid het belang van initiatieven als de maaltijdvieringen en inloopcentrum de Jessehof.

Burgemeester Bijsterveldt bekijt de posters van de expositie.

 

Flyer expositie