Zoek
Sluit dit zoekvak.

Door de lens van Koos!

DELFT – De Jessehof bestaat 10 jaar. Afgelopen
zaterdag stond in het teken van dit jubileum van dit
interkerkelijk diaconaal centrum aan de Burgwal, met
een feestelijke inloop met muziek, een viering en een
receptie. Burgemeester Marja van Bijsterveldt hield
een toespraak ter gelegenheid van de verjaardag van
deze ‘huiskamer van Delft’.

Lees het hele artikel in Delft op Zondag van 22 mei 2022

Foto: Koos Bommelé