Search
Close this search box.

Donatie Protesetantse Gemeente Delft aan Jessehof


Pasen 2021 sloot de Centrale ZWO commissie van de Protestantse Gemeente Delft de Bezinningsactie van de Veertigdagentijd af met een heel mooie opbrengst. De Jessehof was een van de doelen van deze Bezinningsactie.

De bezinningsactie had dit jaar een geweldige opbrengst: EUR 17.755,45. Bestemd voor drie doelen: een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria, de Jessehof en Stichting SIV. Zaterdag 12 juni konden de cheques worden overhandigd aan de Jessehof en SIV. Dianne Kapoor-Elsinga (Jessehof) en Teus Redelijkheid (SIV) ontvingen de cheques van Cees van der Sluys en Jilles Huijsman. De cheques zijn uitgereikt namens de Centra ZWO Commissie. 

Omdat het coronatijd was hadden de coördinatoren van de Jessehof, Dianne en Anita, een film gemaakt over de Jessehof, een flyer gemaakt en een artikel geschreven voor het Protestants Kerkblad Delft. Hoewel de mensen niet fysiek naar de kerk konden, is er flink gedoneerd. Digitaal.

Met hartelijke dank van de Jessehof!