8 Januari is er een maaltijd in de Jessehof, 18.00 uur