3 Januari is er een zoekviering in de Jessehof, 12.30 uur